Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Законы 1. Определения термина «незаконное вмешательство» ст.361 УК Украины Комментарий «незаконное вмешательство» ст.361 УК Украины
 2. Новий корментар Розділу XVI Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язкуу Новий корментар Розділу XVI
 3. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "Об электросвязи"Принят Палатой представителей 21 июня 2005 года Одобрен Советом Республики Беларусь30 июня 2005 года.[doc 179Кб]

 4. Семинар-практикум 6: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров:Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию [pdf 479Кб]

 5. Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Конвенции о киберпреступности"

 6. "Компьютерные преступления" - уголовное законодательство стран СНГ и Прибалтики

 7. Конвенція про кіберзлочинність(офіційний випуск)

 8. Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби нелегальним його використанням

 9. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за злочини в сфері використання комп'ютерів) Проект Закону від 30.01.2003

 10. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" Текст Указу

 11. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Текст Указу
 12. Указ Президента України "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій" від 23 серпня 2001 року Текст Указу
 13. Закон україни Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 11 липня 2001 року Текст Закону

 14. Витяг з Постанови Кабінету міністрів України від 25 червня 2001 р. N 704 Про затвердження плану законопроектної роботи на 2001 рік (Інформаційні технології та інформаційна безпека) Витяг з Постанови

 15. Кримінальний кодекс України (прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.) Повний текст

 16. Коментар нового Кримінального кодексу України Повний текст

 17. Комментарий Раздел XVI нового Уголовного Кодекса Украины Комментарий

 18. Постанова Верховної Ради України Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" Повний текст

  Нормативные акты Украины

 19. Конституція України (витяг) Розділ 1

 20. Конституція України (витяг) Розділ 2

 21. Закон України "Про Інформацію" повний текст

 22. Закон України "Про Державну таємницю" повний текст

 23. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" повний текст

 24. Закон України "Про банки і банківську діяльність" повний текст

 25. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" повний текст

 26. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" повний текст

 27. Закон України "Про зв'язок" повний текст

 28. Закон України "Про службу безпеки України" повний текст

 29. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю." повний текст

 30. Концепція технічного захисту інформації в Україні повний текст

 31. Указ Президента Україні Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні текст указа


  Мы предлагаем вам познакомиться со следующими документами,
  аналитическими статьями, коментариями:

 32. Анализ Беловоротничковой преступности Подробнее

 33. Щодо забезпечення інформаційної безпеки України Указ Президента

 34. Что следует из Указа Президента Украины? Комментарий

 35. Интернет в Украине очень криминализован Эхо Указа
 36. Страны СНГ будут вместе бороться с компьютерной преступностью! Подробнее...
 37. Роман Горбенко Закон "Об особенностях производства, экспорта, импорта дисков для лазерных систем считывания" принят, а что дальше? Мнение эксперта
 38. Роман Горбенко Защита интеллектуальной собственности в домашних условиях Делимся опытом
 39. Новый перечень диссертационных исследований... Перечень
 40. 23 листопада 2001 р. Україна підписала Конвенцію щодо питань боротьби з кіберзлочинами Наш комментарий Докладніше...
 41. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України Розділ XVI ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Коментар
 42. Указ Президента України N 1193/2001 від 6 грудня "Про заходи по удосконаленню державної інформаційної політики і забезпеченню інформаційної безпеки України". Указ Президента
 43. Проект Концепції "Стратегії і тактики боротьби з комп'ютерною злочинністю в Україні" Проект Концепції (http://www.crime-research.ru/zip файл 65 Кб.) Проект Концепції ( у .pdf форматі)
 44. Стаття Олександра Брамса "О чем молчит СНБО Украины?" Докладніше...
 45. Коментується використання електронної форми депозитної угоди... Коментар
 46. Проект Закону України "Про інформацію з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці". Проект Закону
 47. Проект Статуту клубу захисту інформації (Академія інформаційної безпеки) Проект Сатуту
 48. Проект закону України про телекомунікації Проект
 49. Розділ XVI.Злочини у сфері викристання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та компю'терних мереж. Витяг з КК України
 50. Раздел XVI.Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей На русском
 51. Ст.176.Порушення авторського права і суміжних прав. Витяг з КК України
 52. Ст.163.Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Витяг з КК України
 53. Ст.359.Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Витяг з КК України
 54. Проект соглашения по кибер-преступлениям Проект
 55. Draft Convention on cyber-crime (final activity report) Draft Сonvention
 56. США одобрили европейский пакт о борьбе с киберпреступностью! Повідомлення
 57. Проект реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин Проект
 58. "Круглий стіл" з обговорення питань реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин Круглий стіл
 59. Інформаційна безпека України: сутність та проблеми (круглий стол) Круглий стіл
 60. Комп'ютерна безпека-проблеми і тенденції ("COMPUTER SECURITY ISSUES&TRENDS") Материали випуску №5
 61. Действующее законодательство Украины в области информационной безопасности


Copyright © 2001–2020 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.