^macro[html_start;Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби нелегальним його використанням;Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби нелегальним його використанням] ^macro[pagehead;img/library.gif] ^macro[leftcol] ^macro[centercol;Евгений Захаров

Про затвердження Концепції легалізації
програмного забезпечення та боротьби
з нелегальним його використанням
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 15 травня 2002 р. N 247-р

  1. Затвердити Концепцію легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням (додається).
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити реалізацію завдань і положень, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, під час розроблення програм інформатизації та проектів нормативно-правових актів.
  3. Визначити МОН головним виконавцем і організатором робіт з легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням за участю Генерального штабу Збройних Сил.

КОНЦЕПЦІЯ
легалізації програмного забезпечення та
боротьби з нелегальним його використанням

Загальні положення

Мета та завдання

Стан та проблеми легалізації програмного забезпечення

Легалізація програмного забезпечення

Організація боротьби з незаконним використанням програмного забезпечення

Розбудова вітчизняної індустрії програмного забезпечення

Фінансове забезпечення

План реалізації

] ^macro[html_end]