ВИТЯГ

з Кримінального кодексу України

(прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.)

 

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

 

     1. Незаконне  відтворення,   розповсюдження   творів   науки, літератури,  мистецтва,  комп'ютерних  програм і баз даних,  а так само незаконне відтворення,  розповсюдження виконань,  фонограм  і програм  мовлення,  їх  незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів,  комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або  суміжні  права,  якщо  ці  дії  завдали  матеріальної шкоди у великому розмірі, -

 

     караються штрафом від ста  до  чотирьохсот  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  з конфіскацією всіх примірників творів,  матеріальних носіїв   комп'ютерних  програм,  баз  даних,  виконань,  фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів,  призначених  для  їх виготовлення і відтворення.

 

     2. Ті  самі  дії,  якщо  вони  вчинені  повторно  або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

     караються штрафом від двохсот до восьмисот  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян

або  виправними роботами на строк до

двох  років,  або  позбавленням  волі  на  той  самий   строк,   з конфіскацією  всіх  примірників,  матеріальних носіїв комп'ютерних програм,  баз  даних, виконань, фонограм, програм мовлення, аудіо- та  відеокасет,  дискет,  інших  носіїв інформації та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.

 

     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -

 

     караються штрафом від п'ятисот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років,  з позбавленням  права обіймати  певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

     Примітка. Матеріальна шкода вважається  завданою  у  великому розмірі,   якщо  вартість  примірників  незаконно  відтворених  чи розповсюджених творів,  матеріальних носіїв комп'ютерних  програм, баз  даних,  виконань  фонограм  і  програм  мовлення,  аудіо-  та відеокасет,  дискет,  інших носіїв  інформації  або  сума  доходу, отриманого  в  результаті  незаконного  опублікування,  виконання, показу чи публічного оприлюднення  творів,  комп'ютерних  програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, продажу аудіо- та відеокасет,  дискет,  інших носіїв інформації у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість  або  сума  доходу  у тисячу  і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.