Видео смотреть бесплатно

Смотреть красивый видео

Официальный сайт flashgamer 24/7/365

Смотреть видео бесплатно

Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Міжнародна науково-практична конференція «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи»

Дата: 30.03.2018
Источник: Cybersafetyunit.com


cybercrime/orgcybercrime.jpg Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 27 квітня 2018 р. проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи».

Напрями роботи конференції:
• інформаційно-правові проблеми безпеки;
• використання інформаційних технологій в діяльності поліції;
• забезпечення інформаційної безпеки;
• науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні аспекти безпеки у інформаційній та економічній сфері;
• сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової та економічної безпеки підприємств, регіонів, суспільства;
• корупційні ризики в економічній сфері;
• попередження та розслідування економічних злочинів;
• вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців з фінансово-економічної та інформаційної безпеки.

До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів.

До участі у роботі конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, практичні працівники поліції та інших правоохоронних органів, підприємств і організацій, курсанти та студенти.
Форма проведення конференції –очна, в тому числі із використанням дистанційного формату.

Вимоги до матеріалів:
Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1, усі поля – 20 мм,
абзац – 12,5 мм.

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення науково-практичної конференції становить 100 гривень.
Оплату можна здійснити за наступними реквізитами:
Одержувач: ДДУВС; р/р 31257224217468; Код 08571446; Банк одержувача ДКСУ
м. Київ; МФО 820172; Призначення платежу: за публікацію тез доповідей ПІБ.
Для участі в науковому заході необхідно подати заявку на участь, квитанцію про оплату та тези доповідей до 12 квітня 2018 року на електронну адресу: k_inf@dduvs.in.ua.

До тез доповіді додається рецензія наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня).
У разі неможливості взяти особисту участь в роботі конференції, збірник з опублікованими тезами буде надісланий автору.


Телефони для довідок:
+380562 31-72-60
+38097 387-35-17
Організаційний комітет


Подробнее : https://cybersafetyunit.com/mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferentsiyu-ekonomichna-ta-informatsiyn

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2020 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.

В хорошем качестве hd видео

Онлайн видео бесплатно