Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/crimerus/public_html/manage/_config_.php on line 52
Возможности применения новейших технологий в информационно-аналитическом обеспечение Государственной системы защиты промышленной собственности

Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Возможности применения новейших технологий в информационно-аналитическом обеспечение Государственной системы защиты промышленной собственности

Дата: 07.02.2006
Источник: crime-research.ru
Автор: Олександр Юрченко, к.ю.н.


Постановка проблеми. З проголошенням Урядом України курсу на створення ринкової економіки, вибором інноваційної моделі розвитку, правовим закріпленням різноманіття форм і видів власності, визнанням об’єктів інтелектуальної, в тому числі промислової власності як товарів, зростає нагальна потреба їх ефективного використання і захисту від злочинних посягань. У нових умовах назріла об’єктивна необхідність в принциповому поновленні і вдосконаленні системи захисту промислової власності [1]. Держава значну роль у вирішенні цих питань відводить Службі безпеки України, зокрема підрозділам контррозвідувального захисту інтелектуальної власності.

Рішення покладених завдань на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу неможливо без використання новітніх інформаційних технологій. Тому розробка та впровадження інтелектуальних систем аналізу і обробки інформації в контррозвідувальну діяльність СБУ є актуальними чинниками підвищення ефективності оперативно-службової діяльності.

Питанням інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів присвячені праці вітчизняних науковців: Азарова С.С., Вертузаєва М.С., Голубєва В.О., Калюжного Р.А., Костюченка М.І., Цимбалюка В.С., Хахановського В.Г., Хорошка В.О., Швеця М.Я. та багатьох інших. Проте публікації щодо впровадження інтелектуальних інформаційних систем нового покоління в діяльність правоохоронних органів України – практично відсутні.
Аналіз сучасних технологій обробки даних в інтересах державних, правоохоронних і комерційних структур свідчить про активні розробки і використання технологій інтелектуального аналізу даних (ТІАД) і геоінформаційних систем (ГІС-технологій).
Багато в чому це пов'язано з тим, що на застосуванні вищевказаних технологій обробки даних базуються перспективні концепції керування силами і засобами в складній оперативній обстановці. На основі їхнього активного використання приймаються складні політичні, економічні й інші рішення.
З розвитком Internet-технологій багато провідних закордонних фірм, що спеціалізуються в сфері інформаційних технологій, щорічно вкладають величезні кошти в створення відповідного інструментарію інтелектуальної інформації. Причому навіть самі фантастичні вкладення тут виправдані - уже через три роки, на думку глави Intel Крейга Буррета, на Землі прогнозується мільярд користувачів Internet.
Світовий Іnternet став настільки глобальним, що боротьба зі злочинами в ньому вже не під силу навіть такому монстру, як ФБР [2]. Американська спецслужба розробила спеціальну комп'ютерну програму InfraGuard для залучення різних організацій і бізнес-структур, у тому числі іноземних, у справу виявлення і притягнення до відповідальності кіберзлочинців. На сьогодні програму встановлено в офісах близько 500 компаній, включаючи такого гіганта, як IBM. Безумовно, інтелектуалізація обробки даних у зв'язку з бурхливим розвитком Internet-технологій починає здобувати усе більше значення для ефективного рішення двох основних проблем.

З одного боку, це одержання в реальному масштабі часу багатоаспектної й об'єктивної інформації з Іnternet, інших доступних інформаційних і телекомунікаційних систем про стан, напрямок розвитку і рівень погроз тих чи інших процесів у світовому масштабі, суспільстві і його окремих eтно-економічних утвореннях. Тут зовсім очевидно, що синтез знань, відображених у тих чи інших розрізнених і, на перший погляд, не зв'язаних єдиною логікою даних, здійснений на основі систем їхньої інтелектуальної обробки, дає абсолютно нову інтегративну якість, що дозволяє угадати, а значить - і попередити негативний розвиток тих чи інших процесів і явищ. Таким чином, мова йде про створення на базі названих технологій інтелектуального середовища моделювання безпечного розвитку систем і процесів [3].
З іншого боку, застосування інтелектуальних технологій обробки даних дає можливість на порядки підвищити ефективність функціонування різних комп'ютеризованих систем, у тому числі зв'язаних із прийняттям стратегічних рішень, що відповідають за безпечний розвиток технологічних процесів, використовуються у системах керування військами і зброєю, правоохоронними структурами.
Зі сказаного можна зробити висновок: в умовах обстановки, що швидко змінюються в Україні, яка характеризується вираженим дефіцитом часу на прийняття рішень, пов'язаних із глибоким аналізом і прогнозуванням розвитку ситуації, орієнтація на інтелектуальні автоматизовані системи підготовки рішень виступає як першочергова задача.

В умовах стрімкого збільшення кількості електронних записів, ТІАД і ГІС-технології стали потрібні більшості користувачів. Ці технології, створені зусиллями ведучих світових виробників, стали визнаним стандартом для цілого ряду міжнародних організацій. У чому ж полягає їхня суть, привабливість і користь?
Якщо говорити коротко, сутність цих технологій полягає в інтелектуалізації управління процесами інформаційного забезпечення, що включає автоматизований пошук інформаційних взаємозв'язків будь-яких об'єктів: подій, людей, формалізованих знань із усіх видів баз даних, що існують у світі, у тому числі – баз даних неструктурованої текстової інформації, візуалізацію складно структурованої інформації в графічному і табличному виді, статистичний і географічний аналіз подій, пошук схованих, латентних об'єктів.
Говорячи про ТІАД, слід зазначити, що вони розраховані на користувача з мінімальною комп'ютерною підготовкою. Робота в інтелектуальному середовищі здійснюється в реальному масштабі часу. Будучи винятково простими і надійними в застосуванні, технології забезпечують істотну економію витрат і часу на пошук значимої інформації.

Слід зазначити, що особливо ефективно вони зарекомендували себе за рубежем при практичному плануванні заходів у сфері боротьби з організованою злочинністю, незаконним оборотом наркотиків, економічними злочинами [4].
З огляду на виняткову важливість антикримінальної діяльності, розглянемо основні напрямки ефективного застосування ТІАД у цій сфері.

По-перше, це розслідування фактів шахрайства [5]. ТІАД дають можливість оперативного збору, глибокого аналізу інформації з різних джерел (повідомлення, результати попереднього розслідування, інформація про зв'язки сторін, адреса, банківська і фінансова інформація), установлення неявних зв'язків. Крім того, технології дозволяють проводити часовий аналіз, виявляти нестиковки в подіях, виводячи експерта на факти шахрайства з указівкою місцезнаходження грошей і рахунків.

По-друге, технології різко підвищують продуктивність слідчих при розслідуванні масштабних справ, діяльності організованих злочинних груп із десятками і сотнями фігурантів, тисячами епізодів і зв'язків, злочинної активності на значних територіях. ТІАД систематизують події, упорядковують їх за типами і значимістю, структурують за часом, визначають мету, мотивацію і структурну організацію злочинців у тому чи іншому кримінальному епізоді.
По-третє, технології незамінні в, так званому, розвідувальному аналізі [6]. А саме, на етапі планування при визначенні мети, робочих гіпотез, корисній інформації й організації збору даних і їхньому тестуванні. Потім - на етапі інтерпретації даних і представленні результатів у виді діаграм, схем, таблиць, графіків.

По-четверте, ТІАД показали свою сильну профілактичну сторону в процесі визначення потенційних об'єктів і суб'єктів кримінальної активності. Наприклад: ідентифікація потенційних злочинців [7], з'ясування цілей, часу й об'єктів можливого злочину, запобігання масових злочинів і терористичних актів, прогнозування можливостей і напрямків промислового шпигунства, виявлення взаємодії злочинних елементів у всьому ланцюжку незаконного обороту наркотиків.
Нарешті, не можна забувати і про таку можливість технологій, як створення оптимальних схем організації роботи оперативно-слідчих груп, виходячи з особливостей "кримінальної моделі", відпрацьовування якої відбувається.
Щоб розмова не була лише абстрактною, розглянемо трохи більш детально один з найбільш відомих програмних продуктів класу - і2, який звучить як "Ай-Ту". Технології "Ай-Ту":
- використовують більш 1300 державних і комерційних організацій у 70 країнах світу;
- прийняті як стандарт Інтерполу й Європолу;
- відзначені спеціальними нагородами Міжнародної асоціації аналітиків правоохоронних органів (IALEIA - International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) у 1993, 1998, 2001 роках;
- прості в застосуванні, не вимагають від користувача спеціальних комп'ютерних знань.

Аnаlуst's Notebook (ANB) - основний компонент технологій "Ай-Ту", забезпечує переклад і демонстрацію аналітикам складної інформації у виді схеми, що легко розуміється. При цьому інструментальний засіб Link Notebook підтримує схеми аналізу зв'язків, потоків продукції, фінансових потоків і т.п., у той час як Case Notebook "відповідає" за часові графіки чи схеми послідовності подій, діаграми дій у кожній з подій, комплексні діаграми, що відображають події і їхній хід.

Таким чином, ANB може автоматично проаналізувати всі знайдені дані, розплутати складні зв'язки у великих мережах, що відображають взаємодії об'єктів різної природи, і швидко представити все це в інтелектуальній графічній формі, полегшивши роботу аналітика і різко просунувши його до рішення поставлених задач, наприклад, при розкритті і розслідуванні злочинів.
iBase - система керування даними - становить найбільший інтерес для користувачів, зацікавлених у створенні власної бази даних. Вона дозволяє збирати, структурировати, зберігати й обновляти дані з різнорідних джерел, складає звіти й обробляє дані за допомогою системи візуальних запитів за принципом "намалюй питання - одержи картинку-відповідь".
Система керування даними iBase включає спеціальні інструментальні засоби...

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2021 Computer Crime Research Center

CCRC logo