Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Кримінологічна характеристика суб’єкта злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Дата: 16.02.2004
Источник: crime-research.ru
Автор: Олена Власова, Петро Біленчук


У наш час людство переживає бурхливий розвиток комп’ютеризації всіх сфер життя. Це надає нові можливості розвитку національних економік. Поширення інформаційних технологій має і свій негативний аспект: це відкриває шлях до антисоціальної та злочинної поведінки. Комп’ютерні системи містять у собі нові та дуже досконалі можливості для невідомих раніше правопорушень, а також для скоєння традиційних злочинів, але нетрадиційними засобами


Громадськість все більше цікавиться цими питаннями, оскільки кожний власник або користувач комп’ютера - це потенційний потерпілий, якого можуть очікувати тяжкі наслідки в разі скоєння злочину, особливо у комерційному та промисловому секторі, де можливі великі фінансові втрати. Комп’ютерні злочинці за допомогою міжнародних комп’ютерних мереж типу Інтернет широко розповсюджують свій кримінальний досвід, не звертаючи увагу на національні кордони, що вимагає відповідних кроків кооперації від поліцейських установ протидіючих цим злочинам. Все це вимагає оперативного обміну інформацією про комп’ютерні злочини.


З розвитком глобальних комп’ютерних мереж набула поширення практика промислового шпигунства. Саме тому, проблеми розробки систем захисту та збереження державної, службової та комерційної таємниці набувають особливого значення. Багато проблем виникає у зв’язку з крадіжками послуг зокрема, вторгнення до телефонних мереж та незаконна торгівля послугами зв’язку. Інтернет також широко використовують торговці піратським програмним забезпеченням, порнографією, зброєю та наркотиками для ведення справ, обміну інформацією, координації дій. Комп’ютерні мережі, окрім усього, можуть стати об'єктом нападу терористів.


Особлива увага приділяється саме питанням міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин. У багатьох країнах для боротьби з цим видом злочину створені спеціалізовані підрозділи, які займаються виявленням, розслідуванням комп'ютерних правопорушень та збором іншої інформації з даного питання на національному рівні. Саме спеціалізовані національні поліцейські підрозділи утворюють головне ядро сил протидії міжнародній комп'ютерній злочинності. Такі підрозділи вже створені і діють тривалий час у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великобританії, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Австрії, Польщі та багатьох інших країнах.


Це дало можливість накопичити матеріал про законодавче регулювання та організаційний досвід боротьби зі злочинами у сфері використання електронно-обчислювальних машин у різних країнах, підготувати ряд аналітичних оглядів і публікацій, ознайомити співробітників МВС з цим новим для України видом злочинів, внести конкретні пропозиції щодо вдосконаленню кримінального законодавства України.


Необхідно терміново розробити та прийняти на державному рівні національну Програму протидії злочинам у сфері використання комп’ютерних технологій, що забезпечить належний рівень організації питань щодо аналізу, прогнозування, попередження, викриття та розслідування такого небезпечного явища в суспільстві, якими є злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин.


Відомо, що особа злочинця досліджується різними науками. Кримінологічні дослідження обмежуються, головним чином, тими особливостями людини, які необхідні для використання з метою кримінальної профілактики, попередження злочинів.


Що стосується криміналістики, то, в першу чергу, вона вивчає “професійні” звички злочинців, які проявляються, в основному, в певних способах і прийомах скоєння злочинів, залишають на місці скоєння злочинів характерний “почерк” злочинця. Виявлення на місці скоєння злочину речових доказів проливають світло, як на відомості про деякі його особисті соціально-психологічні ознаки, так і на відомості про його злочинний досвід, професію, соціальні знання, стать, вік, особливості взаємодії з потерпілим [1].


Формування банку типових моделей різних категорій злочинців, вивчення загальних рис цих людей, дозволяє оптимізувати процес виявлення кола осіб, серед яких вірогідно вести пошук злочинця.


Характеризуючи суб’єкта злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, необхідно відмітити основну ознаку, а саме: в електронну злочинність втягнуто широке коло осіб, від висококваліфікованих фахівців до дилетантів. Правопорушники приходять з усіх сфер життя і мають різні рівні освіти (навчання та виховання).


З метою глибшого вивчення цієї проблеми необхідно чітко знати, хто ж вони - комп’ютерні злочинці. Вітчизняні та зарубіжні дослідження дають змогу намалювати портрет типового комп’ютерного злодія, тобто відповідний профіль такого соціального типу.


Знайомиться з комп’ютером у дитинстві, обожнює його. Для нього комп'ютерна система - це таємниця, яку необхідно дослідити та ефективно використовувати. Вже в школі, і, особливо, у вищих учбових закладах студенти вивчають основи комп'ютерної науки. Тому в більшості випадків злочинці набувають знань у коледжі або в університеті. Самостійне вивчення ЕОМ також може бути фундаментом майбутньої злочинної діяльності.


Аналіз вітчизняної і зарубіжної практики та вивчення літературних джерел показує, що вік комп'ютерних правопорушників коливається в досить широких межах (в середньому 15-45 років). Дослідження показують, що на момент скоєння злочину вік 33% злочинців не перевищував 20 років, 13%-були старші 40 років і 54% мали вік від 20 до 40 років. Таким чином, хакери - це не завжди молоденькі хлопчики, як вважали раніше.


Біля 83% осіб даної категорії чоловіки, але слід зауважити, що доля жінок швидко зростає через професійну орієнтацію деяких спеціальностей та посад, які заповнюють, в основному, жінки (секретар, бухгалтер, економіст, менеджер, касир, контролер тощо). При цьому розмір збитків від злочинів, які скоюють чоловіки, у чотири рази більший, чим від злочинів, що скоюють жінки. За даними соціологів США приблизно третина комп'ютерних злочинців становлять жінки.


Більшість у віці від 14 до 21 вчаться у коледжі або інституті. Про це свідчить той факт, що більшість вірусів виникає у період літніх або зимових канікул. Вони добре навчаються по ряду дисциплін, але можуть відставати по інших. Значна частка програмістів, наприклад, погано пише документацію, або має слабо розвинуті мовні навики.


Мають коефіцієнт інтелекту (IQ) вище за середній, оскільки високий рівень інтелекту необхідний для написання компактної програми. Цікаво, що 77% злочинців, які вчинили комп'ютерний злочин, мали середній рівень інтелектуального розвитку, 21% - вище середнього і тільки 2% - нижче середнього. При цьому, 20% злочинців мали середню освіту, 20% - середню спеціальну і 40% вищу.


Діапазон рівня спеціальної освіти правопорушників теж достатньо широкий - від осіб, які володіють мінімальними знаннями користувача, до висококваліфікованих фахівців своєї справи. Крім того, 52% злочинців мали спеціальну підготовку в галузі автоматизованої обробки інформації, 97% - були службовцями державних установ і організацій, які використовували комп'ютерні системи й інформаційні технології в своїх виробничих процесах, а 30% з них мали безпосереднє відношення до експлуатації засобів комп'ютерної техніки. З дослідницької точки зору цікавим є той факт, що з кожної тисячі комп'ютерних злочинів тільки сім вчинені професійними програмістами. В окремих випадках особи, які вчинили злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин, взагалі не мали технічного досвіду.


Особистими характеристиками особи комп'ютерного злочинця є активна життєва позиція, оригінальність (нестандартність) мислення і поведінки, обережність, уважність. Зосереджують увагу на розумінні, передбаченні і управлінні процесами. Це є основою їх компетенції та майстерності. До того ж, вони відзначаються уважністю і пильністю, їх дії витончені, хитромудрі, супроводжуються відмінним маскуванням.


3 точки зору людських психофізіологічних характеристик - це як правило, яскрава, мисляча й творча особистість, великий професіонал своєї справи, здатний іти на технічний виклик, бажаний працівник. Водночас, це людина, яка боїться втратити свій авторитет або соціальний статус у рамках якоїсь соціальної групи, або ж вона боїться на роботі сторонніх глузувань. Зовні їх поведінка рідко відрізняється від встановлених у суспільстві соціальних норм поведінки. Крім того, практика свідчить, що суб’єкти злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин у своїй більшості не мають кримінального минулого.


Значна частина комп'ютерних злочинів здійснюється індивідуально. Але, сьогодні має місце тенденція співучасті в групових посяганнях. Кримінальна практика свідчить, що 38% злочинців діяли без співучасників, тоді як 62% скоювали злочини в складі організованих злочинних груп і співтовариств [2].


Деякі з правопорушників цієї категорії технічно оснащені досить слабко, а інші мають дорогі, престижні, науково місткі й могутні комп’ютерні системи. Прогрес у технології супроводжується перейняттям нових методів скоєння злочинів. Комп'ютери і засоби телекомунікації дають зручну можливість для здійснення злочинних намірів з віддалених пунктів.


Велику кількість суб’єктів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин складають посадові керівники всіх рангів (більше 25%). Це обумовлено тим, що керівником, є, як правило, спеціаліст високого класу, який володіє достатніми професійними знаннями, має доступ до широкого кола інформації, може давати...

Добавить комментарий
2004-09-29 05:55:00 - Хотелось бы прочитать Вашу статью на... Косынкин Александр
Всего 1 комментариев


Copyright © 2001–2019 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.