Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Підготовка кадрів для оперативних підрозділів по боротьбі з комп’ютерною злочинністю

Дата: 02.04.2004
Источник: crime-research.ru
Автор: Едуард Рижков, Донецький інститут внутрішніх справ МВС України


Кадри вирішують все, або майже все. Це цілком очевидно стосовно боротьби з комп’ютерною злочинністю в Україні з огляду результатів майже трирічної діяльності оперативних підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України.


У структурі офіційної звітності МВС по лінії “високі технології” на ст.ст.361-363 Кримінального кодексу України (саме комп’ютерні злочини) припадає лише біля 10 відсотків. За 2003 рік по Україні таких злочинів було розкрито трохи більш ніж 80. Не так вже багато з погляду досить високих темпів інформатизації українського суспільства та достатньо високої кількості оперативних суб’єктів у 33 регіональних представництвах в областях та УВСТ.


Безумовно, кількість комп’ютерних злочинів набагато вища за ту, яку вдалося викрити правоохоронцям. На наш погляд, одна з основних причин, яка обумовила саме такі показники, це недостатньо високий професійний рівень працівників і не лише оперативних. Працівники слідства, прокуратури та суду також відчувають ускладнення при розслідувані вказаної категорії кримінальних справ. Іноді оперативники відчувають відверте небажання з боку прокуратури співпрацювати по справах цієї категорії. В Донецькій області представникам спеціалізованих оперативних підрозділів доводилося проводити навчальні семінари з суддями з цього питання в робочому порядку. Випадок безпрецедентний, але він дуже яскраво характеризує ситуацію, що склалася.


Завзяті практики схильні визнавати слідчого “друкаркою оперативного працівника”, але якщо відійти від жартів та не сприймати робочі вирази як професійну образу, то можна з упевненістю казати, що кількість розслідуваних комп’ютерах кримінальних справ в значній мірі залежить від професійної спроможності їх виявлення саме працівниками оперативних підрозділів. Приємним виключення є започаткування спеціального навчального курсу для підготовки слідчих з розслідування комп’ютерних злочинів в Університеті внутрішніх справ МВС України (“Організація досудового слідства і складання процесуальних документів з кримінальних справ про злочини, які пов’язані з використанням комп’ютерної техніки”, автор к.ю.н., доцент Каткова Т.В.).


Чи можна розраховувати на те, що в подальшому буде чітка тенденція щодо підвищення кількості викриття комп’ютерних злочинів? Вважаємо що так. Резерви підвищення професіоналізму є, але, перш ніж вказати на них, визначимо основні проблеми, які існують сьогодні.

1. Штатна чисельність працівників оперативних підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій не відповідає темпам росту інформаційної злочинності і криміналізації інформаційної сфери в країні. Хоча на початку 2004 року штат цих підрозділів розширено, на оперативних працівників покладаються завдання, які не пов’язані з основною спеціалізацією.

2. Залишається незатвердженим і нереалізованим проект Концепції стратегії і тактики боротьби з комп’ютерною злочинністю в Україні, які було розроблено фахівцями ще у 2001 році.

3. Не вирішено позитивно питання про створення в системі МВС окремого Департаменту з питань боротьби зі злочинністю в сфері інформаційних технологій, що було передбачено в зазначеному проекті.

4. Не здійснюється належним чином перепідготовка оперативних працівників низового рівня (міськрайорганів), які обслуговують лінію боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій.

5. Можливості навчальних закладів системи МВС в цьому напрямку в повній мірі не задіяні.

6. У діяльності спеціалізованих оперативних підрозділів прослідковується суттєвий похил у бік роботи з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності. На наш погляд, поки що незначна увага приділяється організації оперативного обслуговування лінії “високих (інформаційних) технологій”, де зосереджені комп’ютерні злочини.

7. Не в повній мірі реалізовані завдання, які покладені на оперативні підрозділи наказом МВС України № 737 від 19.08.2001 року „Про затвердження типового положення про підрозділи ДСБЕЗ по боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій” в частині боротьби з незаконним обігом радіоелектронних та спеціальних технічних засобів. Потребує активізації робота по забезпеченню інформаційної безпеки громадян, їх об’єднань, юридичних осіб, суспільства, держави, захисту їх прав і свобод, законних інтересів від протиправних посягань, скоєних з використанням високих (інформаційних) технологій.Серед причин, що визначають такий стан боротьби з інформаційною злочинністю є об’єктивні й суб’єктивні. Основними серед них, на наш погляд, є такі:

- досить повільне формування державної політики в напрямку реальної протидії комп’ютерній злочинності;

- відсутність в оперативних підрозділах достатньої кількості відповідних кваліфікованих кадрів;

- недостатність науково-практичних методик виявлення, профілактики та розкриття комп’ютерних злочинів;

- обмаль кадрових та фінансових ресурсів (для придбання сучасної інформаційної техніки, проведення комп’ютерних експертиз тощо), які задіяні у протидії злочинним проявам в інформаційній сфері;

- відсутність належної взаємодії з прокуратурою та судом внаслідок у ряді випадків їх небажання напрацьовувати практику порушення та розслідування кримінальних справ зазначених категорій.Таким чином, проблема ефективної боротьби з комп’ютерними злочинами за допомогою потенціалу оперативних підрозділів характеризується значним відставанням методичного, тактичного, матеріального і кадрового забезпечення.


Які ж є резерви для покращення ситуації?


Перш за все, це адекватна державна політика щодо боротьби з комп’ютерною злочинністю.


По друге – дієві заходи Міністерства внутрішніх справ у цьому напрямку.


По третє – регіональна активність суб’єктів боротьби з вказаними злочинами.


Щодо першої позиції можна констатувати повільний, але все ж таки позитив. Україна підписує міжнародні нормативні акти з питань кіберзлочинності; відповідні комітети Верховної ради готують зміни та доповнення до Кримінального кодексу в напрямку розширення переліку комп’ютерних складів злочинів.


Щодо другої: створення в структурі МВС окремого Департаменту по боротьбі з комп’ютерною злочинністю, на наш погляд, не є принциповим. Навпаки, замість витрат обмежених ресурсів на управлінський апарат доцільним було б направити їх на покращення якісно-кількісних показників підрозділів низової регіональної ланки (збільшення штатної чисельності оперативних працівників, їх професійну перепідготовку і т. п.). Принциповим є невиправдане відволікання оперативних працівників ДСБЕЗ (тих з них, які повинні напрацьовувати досвід боротьби саме з комп’ютерною злочинністю на обслуговування інших ліній), не пов’язаних з основною спеціалізацією. Якщо ми розраховуємо отримати в недалекому майбутньому професіоналів у цьому напряму, то вже сьогодні необхідно встановити заборону на існуючу практику “універсалізації” оперативників. Веління нашого часу – спеціалізація, яка є запорукою професіоналізму.


Щодо третьої: на регіональному рівні пропонуємо:

- для обміну передовим досвідом оперативно-розшукової діяльності, впровадження інформаційних технологій в діяльність оперативних підрозділів, підготовки кадрів, координації спеціалізованих наукових досліджень погодити з Департаментом ДСБЕЗ МВС України питання про запровадження на кафедрі оперативно-розшукової діяльності в сфері інформаційних технологій (ОРД в СІТ) Донецького інституту внутрішніх справ МВС України (83054, м.Донецьк-54, вул.Засядько,13; тел. каф. 8-0622-57-45-72; e-mail: ord_cit@ukr.net) постійно діючого науково-практичного семінару, до роботи в якому залучити практичних працівників спеціалізованих оперативних підрозділів;

- посилити співпрацю між спеціалізованими оперативними підрозділами ОВС та підрозділами контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України. Використовувати з цією метою позиції і можливості випускників вузів МВС, які проходять службу в оперативних підрозділах СБУ;

- працівникам оперативних підрозділів ДСБЕЗ м. Донецька та УДСБЕЗ УМВС України в Донецькій області, які обслуговують лінію спеціалізації кафедри ОРД в СІТ ДІВС, продовжити існуючий досвід залучення курсантів відповідних груп в рамках позанавчальної практики в процесі здійснення оперативно-службової діяльності;

- з метою налагодження реальної взаємодії між навчальним закладом та практичними підрозділами, для оперативних працівників кафедрою здійснювати централізовану розсилку електронних версій науково-методичних матеріалів (відкритого характеру), новин у сфері боротьби з інформаційною злочинністю, передового досвіду, повідомлень інформативного характеру;

- оперативним працівникам активніше використовувати в своїй діяльності інформаційні ресурси (методичні, аналітичні матеріали, тощо), які накопичені на кафедрі ОРД в СІТ та Центром дослідження комп’ютерної злочинності (69002, м. Запоріжжя, пр-кт Леніна, 109, тел./факс 8-0612-62-14-72; e-mail: ccrc@crim-research.org; http://www.crime-research.org) та можливості консультативного пункту з проблем комп’ютерної злочинності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10; тел. 8-044-291-1641; факс 8-044-291-1934; телетайп 131755 ИНПОЛ;...

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2019 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.