Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Аналіз діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ МВС України по боротьбі зі злочинами у сфері високих (інформаційних) технологій

Дата: 01.04.2004
Источник: crime-research.ru
Автор: Максим Литвинов


library/Grap1.jpg За досить короткий період діяльності підрозділів ДСБЕЗ по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій, які створено у структурі МВС у травні 2001 року, практика виявлення та розкриття таких правопорушень не дозволяє розробити чітку структуру реального стану боротьби з комп’ютерною злочинністю в Україні. Якість емпіричного матеріалу, який надходить з офіційних державних джерел, поки що не дозволяє використати для проведення аналізу типові методи досліджень через перекручення інформації про фактичний стан криміналізації вказаної сфери суспільних відносин. Так, Центром громадських зв’язків МВС України, при поширенні інформації про результати діяльності ОВС за 2003 рік надані статистичні дані тільки щодо правопорушень у сфері інтелектуальної власності [1]. Проте, вказана інформація не характеризує повний спектр даних про злочини у сфері, яка розглядається, тому що не відображає всі напрямки боротьби зі злочинністю, передбачені Наказом № 737 МВС України. За таких умов проведення аналітичних досліджень з обраної тематики буде ускладнене до приведення у відповідність структури статистичної звітності ОВС.


Основними причинами, які є перешкодою для формування відповідного масиву інформації про кіберзлочинну діяльність в Україні, на наш погляд, слід вважати наступні:

1. Надзвичайно висока латентність комп’ютерних злочинів. Об’єктивним фактором підвищення латентності кіберзлочинів є специфіка розміщення інформації про злочин (у тому числі доказової інформації) в електронному вигляді на машинних носіях, що звужує коло осіб, здатних як обробляти, так і взагалі мати доступ до електронної інформації. Суб’єктивним фактором, що приховує факти скоєння комп’ютерних злочинів від правоохоронців, є залежність численних комерційних структур від іміджу власної системи інформаційної безпеки, яка у разі ненадійної роботи, може сприяти пошкодженню ділової репутації та привести до матеріальних збитків, що можуть бути більшими, ніж збитки від окремого комп’ютерного злочину.

2. Недосконалість системи реєстрації правопорушень. На теперішній час більшість фактів виявлених злочинів, які складають статистичну звітність ОВС за цією лінією роботи, вміщують факти скоєння типових злочинів, на стадії готування до яких використана офісна техніка. Основною умовою, що викликає необхідність такої реєстрації, є потреба у дотриманні „показників”, які необґрунтовано встановлюються адміністративними важелями. Спроба виключити адміністративний вплив на статистичні дані про реєстрацію правопорушень здійснена наказом Міністра МВС України № 1155–2003, у результаті чого кількість зареєстрованих правопорушень значно збільшилась.Незважаючи на ускладнені можливості аналітичної роботи щодо якісної та кількісної характеристики злочинів, які розглядаються, є можливим привести таку характеристику лише приблизно, використовуючи звітну інформацію масивів Департаменту інформаційних технологій МВС України.Вивчення кримінальних справ, порушених за останні роки в Україні, у тому числі в Донецькій області, вказує, що суспільними відносинами, які найчастіше опиняються у колі інтересів злочинців і складають об’єктивну сторону правопорушень, здебільшого є відносини з приводу інформаційної діяльності та комерційної діяльності у кредитно-фінансовій сфері.


Проте Департаментом Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України за короткий термін існування нових оперативних підрозділів накопичено значний досвід роботи в новому напрямку. Фахівцями підготовлено та направлено на місця ряд методичних рекомендацій з питань боротьби зі злочинністю в сфері інформаційних технологій:

- щодо виявлення та документування зловживань у сфері надання послуг міжнародного та міжміського зв’язку;

- щодо проведення технічних та організаційних заходів при встановленні правопорушників, які використовують мережу Інтернет;

- щодо розслідування злочинів, пов'язаних із використанням банківських платіжних карток;

- особливостей виявлення злочинів у сфері функціонування платіжних систем;

- розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж та інші.Відділом по боротьбі з правопорушеннями у сфері високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України постійно здійснюється робота у напрямку протидії злочинам, що підготовлюються або вчиняються з використанням комп’ютерних Інтренет-технологій та телекомунікаційних систем – у тому числі екстремістської та терористичної спрямованості. Співробітниками підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері високих технологій проводиться постійний моніторинг мережі Інтернет з метою встановлення фактів розміщення інформації екстремістської, терористичної та іншої злочинної спрямованості.


Співробітниками відділу по боротьбі з правопорушеннями у сфері високих технологій ведеться постійна допомога іншим підрозділам та службам в антитерористичній та антиекстремістській діяльності як інформаційного, так і практичного характеру. Так, у січні 2002 р., співробітниками відділу надано допомогу у розслідуванні терористичного акту в аеропорту м.Одеси, внаслідок чого викрито злочинне угрупування, яке підготувало цей терористичний акт від імені “хунти Піночета” та висловлювало загрози у результаті невиконання їх вимог підірвати у повітрі літак рейсу Одеса-Відень. До Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом СБ України надіслано інформацію щодо наявності в Українській складовій всесвітньої інформаційної мережі Інтернет сайтів терористичної спрямованості, отриману за результатами діяльності негласного апарату. Також за допомогою позаштатних негласних працівників отримано інформацію щодо осіб, які за допомогою мережі Інтернет шукають клієнтів, що могли б сплатити за вчинення будь-яких замовлених злочинів на території країн СНД та близького зарубіжжя.


Враховуючи фактично транснаціональний характер злочинної діяльності в інформаційній сфері, представники відділу по боротьбі з правопорушеннями у сфері високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України неодноразово приймали участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів з питань професійної діяльності, у тому числі з виїздом за кордон.


Незважаючи на визначені результати у виявленні правопорушень по лінії “високі технології”, існують проблеми щодо організації боротьби з даними правопорушеннями, які є, головним чином, проблемами методологічного та тактичного характеру.


Аналізуючи показники діяльності підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій в цілому по Україні, слід відмітити такий суттєвий момент, який характеризує діяльність підрозділів у боротьбі саме з комп’ютерною злочинністю. На перший погляд більш ефективно робота проводиться у напрямку “високі технології”. 33 регіональними суб’єктами ОВС України (з яких 24 – обласних, 4 транспортні, 3 – м. Київ, М. Севастополь та АР Крим) за 7 місяців 2003 року виявлено - 450 злочинів у “сфері інформаційних технологій”, з яких розкрито – 254. По лінії “інтелектуальна власність” виявлено лише - 266 та розкрито – 125. Але з першої сукупності у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (ст.ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України) виявлено – 52, а розкрито лише – 21.


З погляду на реалії щодо темпів та стану інформатизації українського суспільства можна констатувати, що комп’ютерні злочинці поки відчувають себе в нашій країні досить комфортно.


Основу цієї проблеми складають причини та пов’язані з ними недоліки в організації діяльності оперативних підрозділів ОВС у сфері інформаційних технологій. Найбільш впливовими на ситуацію, що склалася, на наш погляд, є недоліки законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин з протидії комп’ютерній злочинності. На практиці це, насамперед, виявляє себе у перешкодах створення інформаційно-аналітичної системи для потреб правоохоронців, яка в сучасних умовах є основною складовою організації комплексної протидії кіберзлочинності.


Концепцією національної програми інформатизації України передбачене створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи правоохоронних органів ?2?. Необхідність створення національної інформаційної мережі відомостей про осіб, події і факти, що мають значення для проведення оперативно-розшукової діяльності ОВС, надзвичайно актуальна для правоохоронних органів України. Це дозволить кожному оперативному працівнику ОВС істотно розширити обсяг інформації про конкретну подію, особу або факт злочинної діяльності виходячи з неповних первинних даних в умовах неочевидності, а так само підвищити оперативність аналітичної роботи на об'єктах, що обслуговуються.


Передумови створення централізованої інформаційної мережі в даний час активно з'являються в практичній діяльності. Однак, перспективи швидкого створення даної інформаційної системи бачаться сумнівними, в першу чергу, у зв'язку із суперечливістю нормативно-правової бази, що регламентує правовідносини в сфері інформаційної діяльності. Так, із правової точки зору, діяльність щодо збирання і використання відомостей про осіб регламентована Кримінально-процесуальним кодексом України, Законами України «Про інформацію», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», іншими нормативно-правовими актами в сфері правоохоронної діяльності. На практиці зазначені правовідносини між регіональними підрозділами ОВС і суб'єктами, що...

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2019 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.