Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Проблемы противодействия компьютерной преступности в глобальной информационной системе Интернет

Дата: 21.09.2006
Источник: www.Crime-research.ru
Автор: Денис Буцький


etc/research2.jpgСеред основних тенденцій суспільства, що стосується практично всіх сфер життєдіяльності, включаючи економіку, державне управління, науку, мистецтво, слід відзначити стрімкий розвиток інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет, яка об’єднує сотні мільйонів користувачів з усього світу. Вона почала свій розвиток 1969 року з замовлення Управління перспективних досліджень (Advanced Research Projects Agency) Міністерства оборони США на побудову такої мережі, яка здатна забезпечити обмін інформацією між користувачами за умов ядерної війни.

В кінці 80-х років мережа поєднувала комп’ютери не тільки в США, але й по всьому світу, хоча інформація, що передавалась каналами зв’язку, відображалась на екранах моніторів тільки текстовими символами. В 1989 році Тім Бернерс-Лі, співробітник лабораторії Європейського інституту фізики часток (CERN), запропонував протоколи передачі графічної інформації та започаткував розгалужену гіпермедіа систему World Wide Web (WWW).

З розробкою у середині 90-х років броузерів Netscape та Microsoft Internet Explorer, налагодженням зв’язків між виробниками та споживачами інформації як у середині країн так і міжнародних та трансконтинентальних почався експоненціальний розвиток глобальної мережі.

За даними Nua Internet Surveys кількість користувачів глобальної мережі Internet з 80 тисяч у 1988 році зросла до 400 мільйонів на кінець 2000 року. Серед них близько мільйона в Україні.

В нашій державі ефективному використанню можливостей глобальної мережі для розвитку науки, освіти, культури, підприємницької діяльності сприяє підписаний 31 липня 2000 року Президентом України Указ «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Internet та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні». Указ передбачає наповнення інформацією Веб-сторінок центральними органами виконавчої влади, створення належних економічних, правових, технічних умов для забезпечення широкого доступу до мережі громадян та юридичних осіб усіх форм власності.

Засоби комп’ютерної техніки, новітні інформаційні технології почали активно використовувати організовані злочинні угруповання. Їх інтереси, в першу чергу, спрямовані на отримання конфіденційної комерційної інформації, фінансові махінації, поширення неправдивої інформації.

Як приклад боротьби з компроматом в Інтернеті можна привести історію з веб-сайтом «Коготь». Компромат з загальним обсягом близько 300 сторінок машинописного тексту з’явився на російському сервери people.weekend.ru у мережі Інтернет. Метою даної сторінки було визначено «зменшення зазору між російською елітою і самим народом Росії». На ній надавалися домашні адреси і телефони, дані розшифровки пейджерних повідомлень і стрічки автовідповідачів, телефонні розмови відомих політиків, журналістів, бізнесменів…

Пильна увага представників “п’ятої влади” до інформаційних технологій пояснюється тим, що сьогодні прибуток від “електронного” бізнесу сягає сотень мільярдів доларів, а списки найпотужніших корпорацій світу очолюють не металургійні чи автомобільні підприємства, а фірми, що спеціалізуються на інформаційних технологіях (рубіж у $ 100 млрд. був подоланий Microsoft). В той же час, згідно дослідженням компанії Gartner Group, кількість фінансових махінацій в Internet у 12 разів. [6]

Перелік комп’ютерних злочинів можна продовжити згадавши й атаки на військові, космічні комп’ютерні системи, промислове шпигунство, використання компромату в політичних цілях і т.д. Відомі випадки успішних атак хакерів на сервери Центрального Розвідувального Управління, Федерального Бюро Розслідування, Пентагону, Сенату, інших урядових, комерційних, наукових установ США, які мають неабиякий досвід захисту інформаційних систем.

Усвідомлюючи загрозу комп’ютерної злочинності міжнародна спільнота шукає шляхи щодо попередження та ефективної боротьби з цим видом правопорушень, що вимагає перш за все розбудови відповідної законодавчої бази, підготовки спеціальних правоохоронних підрозділів, а також тісного міжнародного співробітництва.
Визнаючи небезпеку, яку несе у собі транснаціональна комп’ютерна злочинність, Президент України на Самміті Тисячоліття у вересні 2000 року в Нью-Йорку виступив з ініціативою про розробку Міжнародної конвенції про боротьбу з комп’ютерним тероризмом. [7]

Комітет у справах законодавства Ради Європи у Конвенції щодо кібер-злочинів рекомендує уніфікувати кримінальне законодавство з питань комп’ютерних правопорушень та передбачити відповідальність за такі злочини:

- Незаконний доступ;
- Нелегальне перехоплення;
- Втручання у дані;
- Втручання у систему;
- Зловживання пристроями;
- Підробка, пов’язана з комп’ютерами;
- Шахрайство, пов’язане з комп’ютерами;
- Правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією;
- Правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав.

Зазначені проблеми потребують розробки відповідної стратегії щодо боротьби з киберзлочинністю, яка б інтегрувала б у собі усі зазначені напрямки. Проект Концепції такої стратегії був розроблений у Міжвідомчому науково-дослідному центрі. Сьогодні йде активне обговорення проекту, в якому беруть участь юристи, соціологи, психологи, спеціалісти у галузі інформаційних технологій, працівники правоохоронних органів.

Активну позиції займає в цьому процесі Центр дослідження проблем комп'ютерної злочинності на сайті якого можна ознайомитися з останніми новинами в галузі боротьби з комп'ютерною злочинністю.

Література:

1.Інформаційному суспільству України інформаційне законодавство (щодо питань реформування у сфері суспільних інформаційних відносин)/ Р.Калюжний, В.Гавловський, М.Гуцалюк, В.Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. – 2001. № 2. – С. 7-11.

2.В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк Удосконалення інформаційного законодавства як засіб оптимізації протидії комп’ютерній злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. № 3. – С. 20-24

3.Б.Романюк, М.Гуцалюк Інтернет і злочин // Міліція України. – 2001. - № 11. – С. 22-23

4. М.Гуцалюк Незаконні фінансові операції в глобальних комп’ютерних мережах.// Бизнес и безопасность. – 2001. - № 6. – С. 6-7.Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2007 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Рассылка новостей


Rambler's Top100